کارت بازرگانی - صدور

در ابتدا جهت سهولت و تسریع برای به انجام رساندن برخی از آیتمهایی که در ذیل به آنها اشاره شده است ، وارد سایت « اتاق صنایع و معادن » با آدرس اینترنتی www.tccim.ir  شده و پس از تکمیل اطلاعات مربوط به شرکت و مدیرعامل که داخل سایت گنجانده شده است ، فرم ها و نامه هایی نظیر : فرم های مربوط به اداره دارایی ، بیمه ، بانک و اداره آگاهی  که بایستی تکمیل گردد را از این سایت پرینت گرفته و تکمیل نموده و اقدامات لازم را انجام دهید. مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشند : 

1-1) اصل اظهارنامه ثبت نام دفاتر تجاری که از اداره ثبت شرکت ها تهیه می گردد .

1-2) اصل گواهی پلمپ دفاتر که از اداره ثبت شرکت ها تهیه می گردد .

1-3) روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت

1-4) گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیرعامل

1-5) اصل و کپی صفحات شناسنامه و کارت ملی

1-6) اصل و کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)

1-7) کپی اجاره نامه براساس آدرس آگهی تاسیس و یا آخرین تغییرات روزنامه رسمی

1-8) دو قطعه عکس مدیر عامل (4*6)

1-9) اصل فیشهای پرداختی که با توجه به سرمایه شرکت می بایست توسط کارشناسان محاسبه گردد.

1-10) اصل گواهی بانکی

1-11) تکمیل فرم کارت و تعهد

1-12) مفاصا حساب اداره مالیات

1-13) مفاصا حساب اداره بیمه تامین اجتماعی

تبصره بند 1-7 : اگر قرارداد به صورت محضری باشد کپی سند مالکیت کفایت می کند ، اما اگر قرارداد به صورت دستی باشد اصل سند و در صورت نیاز صاحب ملک نیز احضار می گردد.

 چند نکته :

1- اگر شخصی قبلاً مدیرعامل شرکت دیگری بوده ، می بایست کپی روزنامه رسمی تغییر مدیر عامل اریه گردد .

2- هر شخص حقیقی فقط می تواند یک کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی دریافت نماید.

3- برای اولین بار حضور شخص مدیر عامل الزامی می باشد.

4- برای نخستین بار صدور کارت، صاحب کارت می بایست در کلاس های مربوطه شرکت و بعد از تایید حضور در کلاس ها کارت ارسال خواهد شد.