ثبت شرکت

با توجه به اینکه درخواست کننده واردات جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، می بایست شخصیت حقوقی داشته باشد ، لذا در قدم اول ثبت شرکت الزامی می باشد که در ذیل به برخی از انواع شرکت ها اشاره می گردد :

1- مسئولیت محدود

2- سهامی خاص

3- تضامنی

4- شعبه شرکت خارجی

از جمله موارد مهم ثبت هر نوع شرکتی ، اول تعیین محل مرکزی شرکت می باشد که در مرحله اخذ کارت بازرگانی توضیح بیشتری داده خواهد شد و دیگری زمینه فعالیت شرکت می باشد که در اساسنامه باید به طور صریح به آن اشاره گردد، به طور مثال در موضوع فعالیت اساسنامه ، قید می گردد شرکت پس از اخذ مجوزهای مربوطه از وزارت بهداشت در زمینه واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و یا مکمل های غذایی و .... فعالیت می نماید.

در این مرحله همچنین می بایست ، شرایط لازم جهت افتتاح حساب در یکی از بانکهای دولتی و یا خصوصی را فراهم سازید. در انتخاب بانک دقت نمایید که بانک مربوطه در زمینه اعتبارات با بانک های خارجی فعالیت داشته باشد.