دریافت مجوز ورود کالا (گشایش) - آرایشی بهداشتی

 دریافت چک لیست

 

پیش از ورود هر کالای آرایشی بهداشتی به کشور می بایست مجوز ورود آن توسط وزارت بهداشت صادر گردد. به این مرحله اصطلاحا ورود (گشایش) می گویند.


برای اخذ مجوز ورود محصولات آرایشی بهداشتی مدارک ذیل مورد نیاز است:

1- نامه درخواست مجوز ورود(گشایش)

2- پیش فاکتور (Proforma) و دو برگ تصویر آن

پروفرما می بایست به زبان انگلیسی بوده و مشخصات زیر در آن رعایت شده باشند:

 1. در سربرگ فروشنده
 2. مشخصات کامل خریدار و فروشنده
 3. شماره کارت بازرگانی خریدار
 4. شماره و تاریخ
 5. مشخصات تولید کننده
 6. نام و مشخصات کامل کالا (نشان تجاری، نوع بسته بندی، نوع محصول، حجم و ...)
 7. ذکر استاندارد کالا
 8. ارزش کالا (نوع ارز می بایست مشخص باشد)
 9. وزن کالا
 10. نوع معامله (Terms of Delivery) بعنوان مثال: FOB, C&F, FCA ، ... .
  تبصره: در صورتی که نوع معامله C&F باشد می بایست گمرک مقصد نیز در پروفرما مشخص گردد.
 11. ذکر کشور مبداء محصول (Country of Origin)
 12. مدت زمان اعتبار پروفرما (Validity Time)
 13. مهر و امضاء فروشنده
  تبصره: در صورتی که واردات از طریق بانکی صورت گیرد می بایست اصطلاحات بانکی نیز در پروفرما ذکر گردد.

3- تصویر گواهی ثبت نمایندگی وزارت بازرگانی

که تاریخ آن می بایست دارای اعتبار باشد.

4- تصویر تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی

5- تصویر فهرست کالاهای وارداتی تایید شده

لازم به ذکر است که این فهرست در مرحله بررسی مدارک و مستندات کالا ارائه گردیده  و می بایست تصویر آن (که توسط کارشناسان آن اداره تایید شده است) ارائه گردد.

توجه: در صورتی که پروانه بهداشتی ارائه گردد نیازی به تصویر تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی و فهرست تایید شده کالا نمی باشد.

6- تصویر سابقه ورود (در صورت وجود)

7- تصویر پروانه های بهداشتی (در صورت وجود)

توجه داشته باشید که از ابتدای سال 1388در صورتی که محصول دارای پروانه بهداشتی باشد، بررسی درخواست های گشایش و ترخیص توسط دانشگاه های علوم پزشکی که بر اساس گمرک مقصد تقسیم بندی شده اند صورت می پذیرد.

8- تصویر گواهی فروش آزاد کالا

که در مرحله ثبت منبع ارائه گردیده بود. لازم به ذکر است در صورتی که گواهی فروش دارای تاریخ اعتبار درج شده در متن باشد می بایست این تاریخ در زمان گشایش نیز اعتبار داشته باشد.

بعد از ارائه مدارک فوق و در صورت تایید، دو نسخه پروفرم تایید شده (یک نسخه بانک و یک نسخه متقاضی) تحویل شرکت وارد کننده می شود.

پس از اخذ مجوز ورود (گشایش) شرکت می تواند نسبت به انتقال کالا تا گمرک مربوطه اقدام نماید. بدیهی است ترخیص کالا از گمرک نیازمند اخذ مجوز جداگانه ای به نام مجوز ترخیص است که در قسمت دریافت مجوز ترخیص کالا توضیح داده شده است.