تمدید پروانه بهداشتی کالا - آرایشی بهداشتی

مدارک لازم جهت تمدید پروانه بهداشتی به شرح ذیل می باشد:

  1. نامه درخواست تمدید
  2. اصل و تصویر پروانه بهداشتی واردات
  3. تصویر پروانه مسئول فنی
  4. تکمیل چک لیست انبار توسط مسئول فنی
  5. ارائه طرح پی ام اس
  6. ارائه طرح ریکال


توجه: درخواست تمدید می بایست در زمان انقضاء پروانه بهداشتی صورت گیرد.