معرفی مسئول فنی واجد شرایط - آرایشی بهداشتی

دریافت چک لیست


همانطور که پیشتر ذکر شد برای واردات کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی هر شرکت موظف به معرفی یک نفر مسئول فنی واجد شرایط جهت قبول مسئولیتهای مربوط به سلامت محصول و پیگیریهای بعدی است. پیش از آنکه فردی بتواند عهده دار مسئولیت فنی شرکت شود می بایست مدارک ذیل به کمیسیون مربوطه در وزارت بهداشت ارائه و پس از تایید برای وی پروانه مسئول فنی صادر شود.
توجه داشته باشید که مسئول فنی اداره آرایشی و بهداشتی نمی تواند مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره آن شرکت باشند و می بایست دارای حداقل مدرک دکترای داروسازی، پزشک یا لیسانس و فوق لیسانس شیمی کاربردی باشند.


1- نامه معرفی مسئول فنی


که در سربرگ شرکت بوده و در آن فرد مورد نظر معرفی می شود.

 

2- فرم بررسی و ارزیابی مدارک مسئول فنی


این فرم از اینجا قابل برداشت است.


3- فرم تعهد نامه تکمیل شده


این فرم از اینجا قابل دسترسی است. مسئول فنی می بایست فرم را تکمیل و پیش از تحویل آن به همراه دیگر مدارک، صحت امضاء خود را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برساند.

 

4- سوابق اشتغال


مسئول فنی می بایست کلیه سوابق کاری قبلی خود را ارائه کند.

 

5- تصویر پروانه مسئول فنی (در صورت وجود)


در صورتی که شخص قبلا از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر و یا اداره مکملها برای شرکت فعلی پروانه مسئول فنی دریافت کرده است می بایست تصویری از آن را ارائه کند.

 

6- تصویر مدرک تحصیلی


در صورتی که فرد داروساز است تصویر پروانه داروسازی و در غیر اینصورت تصویری از مدرک تحصیلی خود را ارائه می کند.

 

7- عکس


تعداد دو قطعه عکس جدید با پشت نویسی کامل (که یکی از آنها بر روی پروانه صادر شده الصاق می شود).

 

8- گواهی عدم سوء پیشنه


شخص متقاضی می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+10 در کشور نسبت به انگشت نگاری و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کند. این پروسه گاهی تا سه هفته زمان می برد.

 

9- تصویر شناسنامه و کارت ملی

 

10- تصویر فیش واریزی هزینه صدور پروانه


این هزینه در حال حاضر حدود 435,600 ریال می باشد و فیش مربوطه پس از واریز باید به تایید امور مالی معاونت غذا و دارو برسد.

11- تصویر قرارداد مسئول فنی با شرکت

توجه داشته باشید که حداقل این قرارداد شش ماه می باشد.


توجه: مدیر عامل نمی تواند به عنوان مسئول فنی شرکت معرفی گردد و همچنین هر فرد واجد شرایط تنها می تواند مسئول فنی یک شرکت وارد کننده باشد.